Konsulter inom DM och fundraising

Experter på direktmarknadsföring och fundraising. Hjälper organisationer och företag att maximera sin ROI och sina livstidsintäkter.

Arbetet innehåller ofta följande moment; genomföra nulägesanalyser, föreslå förbättringsåtgärder, effektivisera processer och arbetsmetoder, leda förändringsarbete samt coacha nyckelpersoner.

AdWizard erbjuder också tjänster kring ADR och bilagor - allt från analyser och utformning av brev, till kompletta koncept inklusive produktion.