Om oss

AdWizard arbetar i ett nätverk med noga utvalda samarbetspartner, som alla är experter inom direktmarknadsföring och fundraising. Tillsammans har vi över 100 års erfarenhet av att få fart på både kända och okända varumärkens intäkter, både inom privat och ideell sektor.

I arbetsgruppen finns spetskompetenser inom bl. a. projektledning, copy, AD, målgruppsanalys, medieköp, tester, budget, strategi, processer, varumärke, lednings- och styrelsearbete. I nätverket ingår också några tryckerier. 

Tillsammans kan vi hjälpa dig med alla typer av uppdrag - allt från mindre projekt till större värvningskampanjer, eller kompletta helårsupplägg med marknads-/insamlingschef att hyra in på deltid. Vi kan erbjuda samlingsfakturor till lägsta möjliga momssats.

 

Exempel på uppdrag

Vi har bl. a. levererat nulägesanalyser med förslag på förbättringsåtgärder, prioriteringar, strategier, budgetar, tidsplaner och processer inklusive hjälp med implementeringen till både små, medelstora och större organisationer.

Vi har också levererat mindre, avgränsade strategier, handlingsplaner och kommunikationslösningar vad gäller varumärke, regelbundna givare, testamenten mm.

Vi coachar nyckelpersoner genom månatliga mentormöten där vi fokuserat följer upp testresultat, bollar idéer och fortsätter förbättringsarbetet.

Vi levererar löpande kompletta koncept för värvningskampanjer och bearbetning av befintliga kunder/givare inklusive testupplägg. Dessutom bistår vi vid behov med produktions-/projektledning.

Vi arbetar även med:

  • Upphandling av CRM-/insamlingssystem och projektledning av implementering. 
  • Daglig kampanjhantering med registerhantering, uppföljning, analys, målgruppsurval, skapande av testgrupper, inläsning av köpta listor i temporärdatabaser, OCR-nummersättning av printfiler mm.
  • Framtagande av pluggannonspaket för print och online.
  • Ansökningar, t ex om att få bli förmånstagare till PostkodLotteriet eller för att bli godkänd för Google Grants (inklusive hjälp med uppstart och fortsatt drift av Google AdWords konto).
För närvarande är firman vilande och jag jobbar heltid som Projektledare DM på en större organisation.